PAC - Psychotherapie Amsterdam Centrum

Drs Rolien van Mechelen-de Goede (1952) - psychoanalytica

Attentie! De praktijk van Rolien van Mechelen-de Goede heeft momenteel een patiëntenstop.

patiëntenportaal

Achtergrond
Tot 2002 behandelde ik in mijn particuliere praktijk talloze groepen patiënten met psychosomatische klachten. Van 1994 tot 1998 werkte ik daarnaast als psychotherapeut in de polikliniek van het Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam, daarna nog enige jaren als stafmedewerker bij de Riagg in Hoofddorp. Van 1999 tot 2012 was ik parttime verbonden aan het Nederlands Psychoanalytisch Instituut.

Drs Rolien van Mechelen-de Goede - psychoanalitica - Psychotherapie Amsterdam Centrum (PAC)

Zelfstandig gevestigd, binnen het samenwerkingsverband Psychotherapie Amsterdam Centrum (PAC) bestaan de behandelingen uit intensieve psychotherapiën in het psychoanalytische psychotherapiekader. Daarnaast is er de mogelijkheid voor leeranalyses en supervisies voor psychoanalytici in opleiding en leertherapiën en supervisie voor psychotherapeuten in opleiding. Verder bekleed en bekleedde ik vele, soms intensieve bestuursfuncties, altijd op het inhoudelijke vlak van de gezondheidszorg, of op het snijvlak van gezondheidszorg en maatschappij.

De PAC-praktijk is opleidingspraktijk voor psychotherapeuten en werkt samen met de RINOgroep Utrecht. Momenteel zijn er geen nieuwe praktijkopleidingsplaatsen beschikbaar.

Publicaties

Boek Freud in de Sofa Freud in de Sofa de bank in de praktijk
In dit prachtige en ontroerende boek van Rolien van Mechelen-De Goede spreken 53 psychoanalytici openhartig, speels en serieus over wat de bank voor hen betekent. De uitgave is geïllustreerd met foto's van de banken. In een speciale editie zijn zes artefacten meegebonden. Recensies in de Volkskrant en Medisch Contact.

Freud in de Sofa de bank in de praktijk (Uitgeverij de Nieuwe Lelie). Het boek is te bestellen via freudindesofa@gmail.com.
Prijs: reguliere uitgave € 35,-, bibliofiele uitgave € 100,- (beide exclusief verzendkosten).
Boekje Droomduiding Dromen duiden. Een nieuwe benadering
Is de droom een wetenschappelijk, een therapeutisch, of een esthetisch gegeven? Zijn dromen duidbaar? Wat is de betekenis van een droom? Bestaat er één vastliggende betekenis? Houdt de freudiaanse droomduiding nog stand? Of bestaan er andere manieren om met dromen te werken?

Dromen duiden. Een nieuwe benadering (Reeks Psychoanalytisch Actueel, nr. 24).
Auteurs: Marc Hebbrecht, Annelies van Hees, Minke de Jong & Rolien van Mechelen. Garant Uitgevers NV, Antwerpen. 236 pagina's. ISBN: 9789044135053. Verkrijgbaar via o.m. bol.com
Boekje Psychoanalitici Vrijmoedige eigenaardigheden
Als secretaris van de Vereniging van Candidaten in de Psychoanalyse was ik in de gelegenheid om een boekje te maken met collega analytici die andere collega’s interviewden over hun belevingen met de psychoanalyse.

Vrijmoedige eigenaardigheden - Psychoanalytici spreken,
Redactie: Rolien van Mechelen-De Goede, Uitgeverij Benecke, Amsterdam 2006. ISBN-10: 90 73637 724. Uitsluitend nog antiquarisch verkrijgbaar.

Publiekstijdschrift Aware Psychologie
Er zijn in Nederland ongeveer 600 mensen in psychoanalyse. Tijdens de dagelijkse sessie liggen ze drie kwartier op de sofa en praten over wat hen bezighoudt. Samen met de analyticus m/v, die achter hen zit, analyseren ze wat zich zoal voordoet. De rubriek De Bank behandelt de divan van de analyticus:

Aware no. 2 Aware no 3 Aware no 4
Aware Psychologie no 2 Aware Psychologie no 3 Aware Psychologie no 4

Andere bijdragen aan tijdschriften:

Aanmeldingsklachten
Wanneer u moeilijkheden heeft in het omgaan met en het uiten van emoties kan een psychoanalyse of psychoanalytische psychotherapie u mogelijk helpen. Sommige mensen voelen zich angstig, geremd, onzeker, somber of ongelukkig. Het kan zijn dat u problemen ervaart in relaties en er maar geen greep op krijgt. Of u zou u graag binden aan een partner, maar om een of andere reden lukt het maar niet. Ook kan het zijn dat u bijvoorbeeld lange tijd niet goed in staat bent om de draad van het leven weer op te pakken na het verlies van een geliefde. Of u kunt niet (meer) voelen dat u boos bent. Of u kunt geen ‘nee’ zeggen. Of u zegt juist ‘ja’ om er dan (weer) achter te komen dat u toch niet doet wat er van u gevraagd wordt. Enfin, allemaal goede redenen om eens met een psychoanalytica te gaan praten.

Behandeling
Veel patronen in ons gevoel en gedrag verlopen op een onbewust niveau. Daarom is het zo moeilijk om jezelf hiermee te helpen. Familie en vrienden staan soms te dichtbij om te kunnen zien wat er aan de hand is. In een psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie wordt van u gevraagd dat u stil probeert te staan bij uw eigen gevoelens en gedachten. De behandeling richt zich op het beter leren kennen van de emoties, beelden, gevoelens en ideeën die in u leven. Kortom psychoanalyse richt zich op uw innerlijke belevingswereld. In de gesprekken zullen we innerlijke conflicten trachten te ontrafelen en uit te werken. Het is de bedoeling dat u door de hechte samenwerking met mij, uw analyticus, uw eigen ontwikkeling (weer) op leert pakken op een manier die bij u past. U moet er tegen kunnen dat iemand langere tijd met u meekijkt naar uw mooie en uw minder mooie kanten. Er is motivatie en doorzettingsvermogen voor nodig om vanuit een beter begrip van uzelf tot een duurzame verandering te komen. Het is nodig om te accepteren dat het een tijd kan duren voor de resultaten zichtbaar worden.

Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie
Beide therapievormen gaan uit van dezelfde theoretische achtergrond. De vorm van de psychoanalyse en de psychoanalytische psychotherapie verschilt echter nogal.

Bij de psychoanalyse komt u 5 keer per week en ligt u tijdens onze gesprekken op de bank. Dit stimuleert om u op uw eigen innerlijke wereld te richten. Door te liggen zult u minder geneigd zijn om u met uw directe omgeving bezig te houden.

In een psychoanalytische therapie komt u 1 of 2 keer per week en zitten wij tegenover elkaar. We zullen de dingen bespreken die u op dat moment bezighouden en waar nodig verbinden met gevoelens/gedachten uit uw eigen persoonlijke geschiedenis.

Wachttijden
Voor actuele wachttijden verzoek ik u contact met mij op te nemen om te bezien of binnen 4 weken een intakegesprek mogelijk is.

Mededeling NZA t.a.v. wachttijden in de Gespecialiseerde GGZ: “Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).”

Kosten en algemene betalingsvoorwaarden
Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt in geval van gecontracteerde zorg na afsluiting van de gehele behandeling, of na 1 jaar, aan de zorgverzekeraar of aan de cliënt gestuurd. Bij gecontracteerde zorg wordt bepaald, afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar, of (en voor welk bedrag) uw behandeling voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking komt. Bij niet-gecontracteerde zorg wordt de nota aan uzelf gestuurd, of rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, indien u een akte van cessie heeft ondertekend. U blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor betaling van uw behandeling. Klik hier voor de algemene betalingsvoorwaarden.

Vanaf 2018 werk ik contractloos. Graag wijs ik u op enige aandachtspunten:

  • Met een restitutiepolis heeft u zelf de keuze bij welke zorgverlener u in therapie gaat. Iedere verzekeraar werkt met eigen voorwaarden voor betaling. De vergoede percentages kunnen tot 100% bedragen.
  • Bij een naturapolis gelden andere voorwaarden wat betreft het kiezen van uw eigen zorgverlener (veelal kunt u niet zelf uw behandelaar uitkiezen) en varieert het percentage van de door de verzekeraar vergoede kosten voor uw behandeling.

Stel u goed op de hoogte van de voorwaarden van uw verzekering, zodat u weet wat u financieel te wachten staat bij aanvang van uw behandeling. U vindt meer informatie door op de volgende link te klikken: algemene betalingsvoorwaarden.

In sommige gevallen dient u zelf toestemming te vragen aan uw zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen alvorens met de psychotherapie te kunnen starten. Voor problemen met uw zorgverzekeraar over (onder meer) vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Verder ben ik lid van de NVP en daarmee aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van de NVP.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die m.i.v. 25 mei 2018 in alle EU-lidstaten van toepassing is, werd door mij een privacyverklaring opgesteld, die u hier kunt inzien of downloaden.

(Niet-)verzekerde zorg, overige dienstverlening en zelf betalen:
Klik hier voor meer informatie over verzekerde en niet-verzekerde zorg, mijn overige dienstverlening en zelf betalen.

Samenwerkingsverband
In de praktijk van Psychotherapie Amsterdam Centrum (PAC) wordt gewerkt door therapeuten met verschillende achtergrond. Met psychiater Hans Sanders, psychotherapeut Jos Schoutsen, GZ-psycholoog Pien Wijn en de psychotherapeuten Majorie Dijkstal en Elise Colonna heb ik regelmatig overleg. 

Voor de lokatie/bereikbaarheid van Psychotherapie Amsterdam Centrum zie de praktijk site.

Contact:
Tel : (020) 330 88 42
Email : mail@rolienvanmechelen.nl
Online: patiëntenportaal

Basisberoep:
Bigregistratienummer psychotherapeuten : 59033668916
Bigregistratienummer gz-psychologen : 39033668925

Specialisme:
Bigregistratienummer klinisch psychologen : 39033668925

Lid van de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV)

- praktiserend leeranalyticus en supervisor

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

- praktiserend leertherapeut
- praktiserend supervisor

Lid van de International Psychoanalytic Association (IPA)

Lid van de European Psychoanalytical Federation (EPF)

Initiatiefnemer en bestuurslid/secretaris van de Stichting Breukvlakken in de samenleving
Kwaliteitsstatuut goedgekeurd, zie www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 34344073

Links:

www.npav.nl
www.epf-fep.eu
www.ipa.world
 
www.psychotherapie.nl (NVP)
www.supervisorpsychotherapie.nl
www.rinogroep.nl
www.crkbo.nl
 
www.breukvlakken.nl
www.stichtingpsychoanalyseencultuur.eu
www.psychoanalytischwoordenboek.nl
 
www.ketelhuis.nl
www.aac.uva.nl
www.spui25.nl

 

PAC - Psychotherapie Amsterdam Centrum - Karthuizersplantsoen 4 - 1015 SM Amsterdam PAC - Karthuizersplantsoen 4, 1015 SM Amsterdam